Garantie


Als bij je Falk navigatiesysteem binnen de garantietermijn een technisch defect optreedt, kun je je PND gratis
ter reparatie aanbieden.

We kunnen je systeem ook repareren als de garantietermijn is verstreken of als je het defect zelf hebt veroorzaakt.
Aan de reparatie van systemen buiten de garantietermijn zijn kosten verbonden. Bovendien vindt deze reparatie
uitsluitend plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Service Center.UA-34639623-1